Energie-discounter.nl

Energie informatie en vergelijken

Groene stroom

Groene stroom wordt geproduceerd door middel van duurzame energiebronnen. Simpele voorbeelden hiervan zijn waterkrachtcentrale, windmolens en zonnecollectoren. De wat minder bekende productiemethoden zijn biomassa en aardwarmte. Deze twee zijn wel sterk in opkomst doordat de aanschaf van de apparatuur steeds goedkoper wordt waardoor het voor particulieren aantrekkelijker wordt om over te stappen van de zogenaamde “grijze” stroom naar groene stroom.

Het voornaamste doel van groene stroom is om de hoeveelheid CO2 (koolstofdioxide) en andere schadelijke stoffen sterk terug te dringen.

De komende jaren worden er voornamelijk veel nieuwe windmolenparken gebouwd omdat deze qua kosten het meest rendabel zijn voor de grotere energiemaatschappijen. Voor particulieren zullen zonnepanelen, zonne-boilers en aardwarmte de meest aantrekkelijke vormen van groene energie zijn.

Aanbieders groene stroom:

Nuon
- Oxxio
- E.ON

Er zijn diverse soorten groene stroom zoals:

- Waterkracht
- Zonne-energie
- Windenergie

Waterkracht

Bij waterkracht wordt gebruik gemaakt van hoogteverschil van water. Door middel van een stuwdam kan er een meer ontstaan waar een waterkrachtcentrale neergezet kan worden. Door stromend of neerstortend water wordt een turbine in beweging gezet waardoor stroom wordt opgewekt. Hoe groter het hoogteverschil hoe beter het is om stroom op te wekken. Het gebruik van stromend water brengt geen vervuiling met zich mee waardoor dit in de categorie “groene stroom” past.

Nadelen
Er kleven ook nadelen aan deze methode. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een dam, leidt dit tot een opeenhoping van organismen in het meer welke weer zorgen voor chemische reacties. Deze reacties zorgen weer voor uitstoot van broeikasgassen. Een ander gevaar is dat de dam het begeeft waardoor lager gelegen dorpen in een klap weggevaagd worden.

In China staan de meeste waterkrachtcentrales. Noorwegen wordt vrijwel alleen maar gebruik gemaakt van waterkrachtcentrales.

Zonne-energie


Zonne-energie wordt opgewekt door de zon. Een groot voordeel hiervan is dat de zon eigenlijk nooit op raakt. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen als kolen en gas welke nog steeds vaak gebruikt worden om energiecentrale’s te stoken. De meest voorkomende vorm is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte om zonneboilers op te warmen. Bij de andere methode wordt door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen zonlicht omgezet in electriciteit. De zogenaamde zonnestroom.

Zonnecollectoren
bij zonnecollectoren wordt de warmte die de zon uitstraalt gebruikt om water op te warmen voor bijvoorbeeld de centrale verwarming of wam tapwater. Nadeel van dit systeem is dat het alleen goed werkt wanneer de zon veel schijnt. Bij bewolkt weer en ‘s nachts zal toch bij gestookt moeten worden. Het zonlicht schijn op de zonnecollector (een soort doos met een zwarte bodem) deze houdt de warmte vast en warmt koud water op welke hier langs stroomt. Het voordeel van dit systeem is dat het in de stookkosten scheelt doordat het water al (deels) voorverwarmd is.

Zonnecellen
Een beter systeem zijn zonnecellen welke het zonlicht om kunnen zetten in stroom. Van al het zonlicht wordt slechts 15% gebruikt voor het omzetten naar stroom. De overige 85% wordt teruggekaatst. Een erg groot voordeel ten opzichte van zonnecollectoren is dat zelfs bij bewolkt weer het systeem gewoon blijft werken. Nog een voordeel is dat de stroom in een accu opgeslagen kan worden en op een later tijdstip gebruikt kan worden. De zonnecellen worden gemaakt van siliciumkristallen. Silicium is van zichzelf niet duur echter het zuiveren hiervan is vrij prijzig waardoor zonnecellen (nog) vrij duur in aanschaf zijn. Een zonnecel levert per dm² ongeveer 1kWh op. Voor een huishouden met een verbruik van 4000kWh is dus 4m² aan zonnecellen nodig om ervoor te zorgen dat je “gratis” stroom hebt.

Zonnecellen worden in het dagelijks leven steeds vaker toegepast in bijvoorbeeld rekenmachines. Ook zijn er al auto’s die volledig op zonnecellen rijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de World Solar Challenge.

Windenergie

Het woord zegt het al: de stroom wordt opgewekt door wind. Vroeger werd deze energie niet gebruikt om stroom van te maken maar om bijvoorbeeld graanmolens te laten draaien. Door de wind kon het graan gemalen worden zonder dat het de molenaar energie koste. Tegenwoordig wordt dit vrijwel niet meer toegepast en wordt de wind alleen nog gebruikt om energie op te wekken met zogenaamde windturbine’s
Generator

In de windturbine wordt door middel van een generator de draaiende beweging van de rotorbladen wind omgezet in elektrische energie. Doordat de rotatiesnelheid van de rotorbladen relatief laag is voor een generator wordt er gebruik gemaakt van een tandwielkast die als een soort versnellingsbak werkt. Doordat de windrichting nog wel eens veranderd wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde krui-installatie. Deze zorgt ervoor dat de rotorbladen constant naar de wind gedraaid staan.

Leveranciers